Må ta ut ferien

Tekst: Turid Børtnes (2007)
Ferieloven skal endres, blant annet for å sikre at arbeidstakerne virkelig får tatt ut ferien og at den ikke blir byttet med økonomisk kompensasjon.
Det er Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) som har foreslått visse endringer i ferieloven, de innebærer også at manglende avviklet ferie fullt ut kan overføres til neste år. – Ferielovens krav om årlig ferie er viktig både av helse- og velferdsmessige grunner, sier statsråd Bjarne Håkon Hanssen i en pressemelding fra AID. Han mener at forslaget på en positiv måte vil bidra til å legge større press på arbeidsgiver og arbeidstaker for å oppfylle lovens bestemmelser om årlig rekreasjon og hvile. Endringene er en nødvendig tilpasning til EU-direktivet om arbeidstid. Disse bestemmelsene stiller krav om at en arbeidstaker hvert år skal ha minst fire ukers betalt ferie og at denne retten ikke kan byttes med økonomisk godtgjørelse. Dette er også slått fast i en dom avsagt av EU-domstolen. Dagens norske ferielov åpner for å få en økonomisk godtgjørelse i tilfeller der ferien faktisk ikke blir avviklet. Dette vil ikke være mulig etter tilpasningen til EU-direktivet med unntak for den femte ferieuka som mange arbeidstakere har rett til i følge tariffavtale. Lovforslaget er sendt ut på høring med frist 31. desember 2007.
Personvern og cookies