Må stå lenger i jobb

Tekst: Grethe Ettung (2008)

 

Personer født i 1996 må jobbe fire år lenger enn personer født i 1943 for å oppnå de samme pensjonsytelsene. 
Det viser en ny analyse fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det viktigste elementet i det nye pensjonssystemet er prinsippet om at de opparbeidede rettighetene skal divideres med et tall som reflekterer forventet antall år som pensjonist, det såkalte delingstallet. Tidlig pensjonering vil da gi lave årlige ytelser fordi det blir flere år å dele rettighetene på. – Den enkelte kan motvirke dette ved å stå lenger i arbeid. For å sikre årlige ytelser tilsvarende dagens nivå, må arbeidstakere regne med å jobbe om lag åtte måneder for hvert år levealderen over 62 år øker, sier forsker Nils Martin Stølen ved Statistisk sentralbyrå til forskning.no

Gradvis innfasing
Levealdersjusteringen vil bli gjort gjeldende fra og med de personene som er født i 1944. Den nye opptjeningsmodellen vil gradvis bli innfaset for arbeidstakere født fra og med 1954. Det nye pensjonssystemet gjøres først fullt gjeldende for personer født i 1963. De som er født i 1943 kan derfor gå av med pensjon ved 67 år som tidligere, eller velge å utsette pensjoneringen ett eller flere år. Mens en person som er født i 1968 må regne med å arbeide til han/hun er 69 år for å få en pensjon som er sammenlignbar med en som er født i 1943. Tilsvarende må personer født i 1983 jobbe til de blir 70 år, mens personer som er født i 1996 må arbeide til de blir 71 år, for å få sammenlignbare pensjoner. Pensjonsreformen er planlagt innført i 2010.

Personvern og cookies