Må kartlegge voldstrusler

(2004)
Finansnæringen må kartlegge trusler om vold langt bedre enn de gjør i dag. Det er et alvorlig problem for de ansatte i næringen, men omfanget er alt for dårlig kjent.
Det er Finansforbundet som ber ledere i norske banker og forsikringsselskaper om å sørge for bedre rapporteringsrutiner når det gjelder voldstrusler. Forbundsleder Jorunn Berland mener det er mye ugjort når det gjelder trusler mot ansatte ved forsikringsoppgjør og avslag på eller mislighold av lån. Hun har inntrykk av at sikring mot ran og oppfølging av ansatte som har vært offer for dette er blitt god. Det samme gjelder sikring av bygninger og IT-systemer. Men det ser ikke ut som om ledelsen tar truslene alvorlig nok, selskapene bruker heller ressurser på sikring av materielle verdier enn menneskelige. En grundig kartlegging av problemet og kunnskap om omfanget er en forutsetning for å finne løsninger for å møte problemene og takle dem hvis de oppstår. Det er også nødvendig å ha gode rapporteringsrutiner slik at de ansatte som utsettes for grove trusler fra kunder, kan få hjelp og støtte så tidlig som mulig.
Personvern og cookies