– Må hindre flere løsemiddelskader

Tekst: Turid Børtnes (2002)

 

– Løsemiddelskader koster samfunnet enorme summer i tillegg til all personlig lidelse det medfører. Og hvert eneste år kommer det flere hundre nye kjemikalier på markedet, virkningene av dem viser seg først mange år etter. Isocyanater er et grelt eksempel på det. Nå må alle gå sammen om å forebygge nye skader.

Oddvar Pettersen, vet hva han snakker om, han har vært med på å bygge opp Landsforeningen for Løsemiddelskadde og er selv uføretrygdet på grunn av slike skader. Han etterlyser et langt sterkere engasjement både fra myndighetene og alle fagforeninger for å forebygge helseskader av nye kjemikalier. Selv har han foreslått at hans egen forening forandrer navn til Kjemisk Arbeidsmiljøskaddes Landsforening for å kunne ivareta interessene til alle grupper i foreningen. 

Sammensatt problem
– Bildet er svært sammensatt og komplekst, vi kan finne løsemiddelskader på helt uventede steder. En kjent gruppe er billakkerere og verkstedmekanikere som både blir utsatt for løsemidler og isocyanater. Men på Blindern er en rekke kvinner ved et forskningsinstitutt som forsker på bananfluer skadet etter å ha brukt både løsemidler og kjemikalier i jobben. På et sykehjem ble baderom og utstyr sprøytet med isopropanol for desinfeksjon. De som gjorde jobben visste ikke at dette var et løsemiddel som blant annet bedøver sentralnervesystemet og som i hvert fall ikke skal brukes under varme forhold på grunn av avgassing.. På et meieri ble glovarmt utstyr renset med det samme stoffet, med stor avgassing av løsemidler som resultat. Et annet problem er gravide kvinner som risikerer helseskader på fosteret på grunn av uheldig påvirkning i jobben. Dette er et forhold Pettersen har tatt opp med jordmorforeningen som er svært interessert i å lage en undersøkelse om dette.

Må ha støtte
– Myndighetene har ikke god nok oversikt over skadene, men vi regner med at 200 til 400 mennesker dør hvert år på grunn av påvirkning av løsemidler og kjemiske stoffer, sier Pettersen. Sykefraværstallene er svært høye, over 1,2 millioner sykefraværsdager i året. I tillegg kommer alle mørketallene. – Selv om løsemiddelskader nå er et erkjent problem, skal vi ikke tro at verden av den grunn er rosenrød. Det kommer flere hundre nye kjemikalier på markedet hvert år og svært mange kontrolleres ikke godt nok. Etter en tid registreres nye skader. Oddvar Pettersen appellerer til både myndigheter og alle fagforeninger om støtte til det arbeidet Landsforeningen for Løsemiddelskadde driver. – Vi har erfaring og kunnskap som det offentlige ikke vil kunne tilegne seg uten vår hjelp. Blant våre hovedoppgaver er utstrakt informasjonsarbeid og forebygging. På den måten sparer vi samfunnet for store utgifter, blant annet ved å begrense utbetalingene fra yrkesskadeforsikringspoolen og sykepenger. – Vi som driver dette arbeidet er løsemiddelskadde alle sammen. Vi har ikke egne ressurser å sette inn, blant annet mangler vi midler til datautstyr. Men får vi den støtten vi trenger, skal vi love at vi skal få resultater, ikke minst i det forebyggende arbeidet. Blant annet har vi planer om fire store arbeidsmiljøkonferanser bare vi får økonomi til det. Den støtten vi trenger er en liten utgift for det offentlige i forhold til hva de vil kunne spare ved målrettet innsats på dette området.

– Vet for lite
Det er stort behov for informasjon på mange områder, for eksempel gjelder det riktig anskaffelse og bruk av verneutstyr. – Verneutstyr er ikke bare ansiktsmaske, men også hansker. De må gi tilstrekkelig beskyttelse mot det aktuelle stoffet. Alt for mange arbeidsgivere tenker økonomi, hvis en hanske må skiftes flere ganger i løpet av en dag for å gi god nok beskyttelse synes mange det er for dyrt. De er ikke klar over at hansker som brukes for lenge kan være mer skadelig enn ingen hansker i det hele tatt. Noe av det samme gjelder ansiktsmasker, brukes støvmaske for eksempel som beskyttelse ved isocyanater, fungerer maska som en «sniffeklut», den øker eksponeringen i stedet for å beskytte mot den. – Løsemiddelskader kan ikke helbredes. Vi er først og fremst opptatt av å hindre at de som er ute i arbeidslivet blir utsatt for alvorlige helseskader med de konsekvenser det får for den enkelte. Ingen som ikke har prøvd det, vet hvor ille det er å bli satt utenfor arbeidslivet ufrivillig. Vår viktigste oppgave er å hindre det, men vi trenger hjelp.

Personvern og cookies