– Må følge opp hjemmetjenesten

Tekst:  Turid Børtnes (2005)

 

Arbeidstilsynets største satsning gjennom tidene, kampanjen Rett hjem i hjemmetjenesten, har oppnådd svært gode resultater i løpet av de to årene kampanjen har pågått. Men fortsatt er det minst 50.000 ansatte som opplever tidspress som en belastning i arbeidsdagen sin.

Prosjektleder Edle Utaaker, Arbeidstilsynet i Bergen er godt fornøyd med resultatet så langt, spesielt at så mange kommuner har satt i verk tiltak for å redusere de viktigste belastningene i tjenesten, og at det også er innført systematisk opplæring de fleste steder. Men hun er bekymret for den videre utviklingen, særlig for hvordan en presset kommuneøkonomi og innsparinger vil påvirke utviklingen. Mange kommuner har oppnådd gode resultater gjennom en bedre organisering av arbeidet og dermed en mer effektiv utnyttelse av ressursene, andre har fått dokumentert et behov for ekstra ressurser. Det er foretatt 1230 tilsyn i alle landets 434 kommuner fra høsten 2002 til høsten 2003. Tre av fire kommuner har fått pålegg om å bedre forholdene. Alle disse kommunene fikk nye tilsyn året etter. Det var særlig pålegg om tidspress som ble prioritert. Kampanjen har tre hovedsatsningsområder, det er foruten tidspress, ergonomi og vold og trusler.

Fagorganisasjonene er med
Resultatene fra oppfølgingen viser at det nå er 54 prosent av enhetene som arbeider med systematiske tiltak for å redusere tidspress mot bare 33 prosent da kampanjen startet. Andelen enheter som ikke opplever tidspress som noe problem er økt fra 19 til 33 prosent. Det er også langt flere som jobber systematisk for å redusere vold og trusler, 47 prosent nå mot 34 prosent tidligere og det er 44 prosent som ikke opplever dette som et problem på arbeidsplassen mot 38 prosent før. Kunnskap og opplæring er svært viktig i en jobb der mange arbeider alene. Fire av fem enheter har innført systematisk opplæring både om hvordan en unngår tunge løft og uheldige arbeidsstillinger og hvordan trusler og vold håndteres best. Kampanjen vil bli fulgt opp med en ny tilsynsrunde i 2006, for å undersøke om de gode prosessene som er satt i gang fortsetter og om tidspresset er redusert. Aktuelle arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner er også kommet på banen ved at det er satt ned en prosjektgruppe som skal utvikle et verktøy som skal fremme gode og trygge arbeidsplasser innen de hjemmebaserte tjenestene. Arbeidsmiljø nr.1 – 2005

Personvern og cookies