Må endre holdninger

Tekst: Grethe Ettung (2009)

Ledere må ta tak i problemstillingene rundt mental helse.

– Våre holdninger til dem som er annerledes, er dette samfunnets største skam, fastslo Ansgar Gabrielsen, styreleder i Rådet for psykisk helse. Femti prosent av det norske folk vil før eller siden komme i en situasjon som har med mental helse å gjøre. Utfordringen består i at vi mangler kultur for å ta opp disse problemstillingene. – Mitt budskap til lederne er: Gjør noe, dere kan utgjøre en forandring. Jeg vil si som Obama: Yes, we can!, apellerte Gabrielsen. Generalsekretær Bjørn Lydersen i Rådet for psykisk helse hevder at holdninger endres i møte mellom mennesker, og at arbeid gir merverdi, følelsen av å ha betydning og økonomisk trygghet. For mennesker som sliter, er arbeidet den faktoren som bidrar til å gjøre folk friske. Det motvirker det å bli satt på sidelinja, og det motvirker stigmatisering. Lydersen mener arbeidslivet er tjent med mangfold, både for produktivitetens skyld og for bedriftskulturens. Det betyr at virksomhetene må ta høyde for tilrettelegging i visse perioder, men samtidig tjener de på å utvide perspektivet. – Disse menneskene har en tilleggskompetanse; at tilværelsen ikke er helt A4 til enhver tid.

Personvern og cookies