– Må bekjempe useriøse aktører i arbeidslivet

Tekst: Grethe Ettung (2010)

– Vår måte å samarbeide på, at myndighetene og partene i arbeidslivet går sammen om å løse ulike problemstillinger, vil være helt utenkelig i mange andre land, konstaterte LO-sekretær Trine Lise Sundnes (bildet) på Verdens arbeids­miljødag.
Hun poengterte at dette samarbeidet ikke ville vært mulig, uten rammeverket som Hovedavtalen utgjør. Den norske arbeidslivsmodellen bæres oppe av et utstrakt samarbeid mellom partene, både sentralt og lokalt. Sundes viste til Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA), sykefraværsarbeidet, avtalefestet pensjon (AFP) og feriebestemmelser som eksempler på hva partene har forhandlet fram.
Av utfordringer vi står overfor i arbeidslivet, er useriøsiteten en av de største.
– Vi har arbeidstakere fra andre land som ikke kjenner til sine rettigheter, og som arbeidsgivere utnytter. Usikre ansettelsesforhold, manglende arbeidsavtaler, uregelmessig arbeidstid og manglende HMS-fokus er eksempler på det.
– Dette undergraver bedriftsdemokratiet og medbestemmelsen, noe som er en forutsetning for at trepartssamarbeidet skal fungere. Vi trenger gode verktøy for å få bukt med useriøsiteten.

Personvern og cookies