Lovpålagt HMS-opplæring for ledere

«Vi tilbyr HMS-kurs for arbeidsgivere. Hva passer best? Tidsrommet 0800 til 1000 eller 1200 til 1400?» To timer på kurs – og utlært? Neppe! Nettet er fullt av tilbud – av vekslende varighet og til ulike priser.

Hvorfor velge en solid kursleverandør?

Arbeidsmiljøloven §3-5 pålegger arbeidsgiver plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Det er utgitt en veiledning av Arbeidstilsynet. Veiledningen skisserer målene for HMS-opplæringen og hva den bør omfatte. Den slår også fast at opplæringen skal tilpasses den enkelte virksomhets og bransjes risiko- og driftsforhold. Da bør du velge en kursleverandør du er sikker på fyller kravene. Veiledningen er også klar på at plikten til opplæring er personlig for deg som leder virksomheten og kan ikke delegeres. Veiledningen finner du HER.

Arbeidsgivere er travle personer og det kan se ut til at noen kursarrangører avpasser tilbudet til lederens ønske om et kort kurs, heller enn å sørge for å formidle relevant kompetanse. Men oppdages det at du som leder ikke fikk nødvendig kompetanse for å lede virksomheten først etter at ulykken er skjedd, står du alene ansvarlig for brudd på arbeidsmiljøloven når kompetansen din viser seg å være mangelfull. I tillegg gjør jo god kompetanse deg til en bedre leder og hjelper deg til å unngå ulykker i virksomheten.

Ved tilsynsbesøk i bedriftene spør Arbeidstilsynet etter dokumentasjon på at arbeidsgiver har gjennomgått tilstrekkelig tilpasset HMS-opplæring.

Det er den enkelte arbeidsgiver som må dokumentere skriftlig at opplæring er gjennomført i henhold til loven og veiledningens krav. For det finnes ingen godkjenningsordning for kursleverandøren din.
Skal virksomheten først sende sine ledere på lovpålagt opplæring bør den opplæringen være så god som mulig.

Hvordan velge riktig?

Den riktige kursleverandøren finner du ved å spørre om de kan dokumentere kunnskap om din bransje og dine utfordringer. Deretter spør du om kursholders formelle kompetanse.Husk at det er du som deltaker som er ansvarlig for at lovens krav til opplæring holdes. Spør om du er i tvil.

Fordelen ved å finne frem til en seriøs og kunnskapsrik kursleverandør er at de kan dokumentere opplæringsplaner, læringsmål og sin formalkompetanse. De kan også sette søkelyset på risikomomenter og HMS-utfordringer som er aktuelle for den bransjen du arbeider i. Kunnskapsrike og erfarne kursledere med solid erfaring og god formalkompetanse skal kunne tilpasse opplæringen til ditt behov.

Prioriter fag, kompetanse og læring først. Vær aktiv og still spørsmål underveis.Da får du gevinst også i virksomheten etterpå.

Utvidet opplæring?

Mange arbeidsgivere mangler kunnskap om arbeidsmiljøproblemer og hvordan de kan forebygges.
Det beste ledere kan gjøre er å skaffe seg samme kunnskap som verneombudene får i sin obligatoriske opplæring. Når flere har gått på kurs sammen bedres også sjansene for godt samarbeid og synergier i HMS arbeidet. Dette tilfredsstiller også Arbeidsmiljølovens krav.

Deltakerne på HMS opplæring etter arbeidsmiljølovens § 3-5 er for øvrig ikke bare arbeidsgivere, men også eksempelvis arbeidsledere, HMS-medarbeidere og jurister. Alle som en trenger god kunnskap på arbeidsgivers vegne.

Lykke til i valget av en seriøs aktør.

Kjetil A. Vedøy

Personvern og cookies