Løsemidler; verst for kvinner

Tekst: Turid Børtnes (2000)

Kvinner blir lettere påvirket av løsemidler enn menn. En svensk undersøkelse viste at kvinner reagerte mer etter kortvarig eksponering for to forskjellige løsemidler.

– Kjemisk helserisiko er for det meste blitt bedømt med utgangspunkt i studier av menn eller i dyreforsøk, noe som medfører fare for å feilbedømme helseeffektene på kvinner, sier  prosjektleder Lena Ernstgård ved Arbetslivsinstitutet i Solna i Sverige.

56 friske forsøkspersoner, 28 menn og 28 kvinner, ble eksponert for løsemidlene xylen, som er vanlig i maling, og isopropanol som brukes som desinfeksjonsmiddel og frostvæske. Forskerne undersøkte lungefunksjon, tetthet i nesen, fargesyn, irritasjon i øyne, svelg, hals og luftrør og tretthetsfølelse.

Det viste seg at kvinnene opplevde flest plager. Kvinnene hadde noe dårligere lungefunksjon etter eksponering for xylen. I utgangspunktet hadde kvinner best fargesyn, men dette ble noe dårligere etter påvirkning av isopropanol. Det samme gjaldt nesetetthet.

Kvinnene rapporterte også om mer tretthet. Det kan i det hele tatt se ut som om kvinner reagerer mer på påvirkning av løsemidler enn menn uten at forskerne foreløpig vet hvorfor.

– I en ny studie, som vil være klar senere i høst, skal vi se på hvordan løsemidler tas opp og spres i kroppen på menn og kvinner. Da skal vi også ta hensyn til lengde, vekt og kroppsfett, opplyser Lena Ernstgård.

Personvern og cookies