LOs fremtid i offentlig sektor

(2004)

Gjennom en serie i deler gir Fafo en samlet, helhetlig beskrivelse og analyse som grunnlag for debatt om felles utfordringer for fagbevegelsen i offentlig sektor. Bakgrunnen er de store endringene i offentlig sektor som medfører utfordringer av både faglig-politisk og organisatorisk art. Prosjektet er utført på oppdrag fra LO Stat og LO Kommune. Første del av prosjektet er en beskrivelse av utviklingen i offentlig sektor, fagbevegelsens organisasjonsstruktur og hvilken faglig politikk fagbevegelsen har ført fra starten og fram til i dag. Andre del gir en mer grundig beskrivelse av utviklingstrekk og utfordringer innenfor ni ulike områder av offentlig sektor. Tredje del er et debatthefte som med utgangspunkt i de endringer som har skjedd stiller spørsmålstegn ved hvilke faglig-politiske og organisatoriske utfordringer dette gir fagbevegelsen.

Personvern og cookies