Lønnstilskudd i stedet for trygd

(2007)

Etter at et forslag om varig lønnstilskudd for arbeidstakere som ellers kunne endt med uføretrygd har vært ute på høring, er det nå laget en forskrift for et forsøk med ordningen.
Det innebærer at ordningen skal prøves ut i fem fylker før den eventuelt innføres for hele landet. Lønnstilskuddet skal utbetales til arbeidsgivere som en kompensasjon for å ta inn eller beholde arbeidstakere med varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne. Arbeidstakerne skal utføre ordinære arbeidsoppgaver med vanlige lønns- og arbeidsvilkår for stillingen. For første år får arbeidsgiver inntil tre fjerdedeler av lønnsutgiftene refundert. I de påfølgende årene gis det inntil to tredeler refusjon. Ordningen skal prøves ut i Akershus, Vestfold, Aust-Agder, Nord-Trøndelag og Finnmark.
Personvern og cookies