Lønnsomt program

Tekst: Grethe Ettung (2008)
Seks av ti som deltar i statens introduksjons­program for innvandrere, går ut i arbeid eller utdanning. Det viser de første evalueringene av introduksjonsloven. 

– Resultatet viser at integreringen er på rett vei, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen. Ordningen har til hensikt å gi nyankomne flyktninger og innvandrere grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Ved at nyankomne flyktninger og innvandrere kvalifiseres til å delta i ordinær utdanning og i arbeidslivet, blir de lettere i stand til å forsørge seg og sin familie. Introduksjonsprogrammet var frivillig fram til januar 2005, fra da av måtte alle kommuner som tar i mot flyktninger, ha et slikt tilbud på plass. For å unngå at nyankomne flyktninger og innvandrere skal bli avhengige av sosialhjelp fra første dag i Norge, mottar deltakerne i introduksjonsprogrammet, en økonomisk støtte, tilsvarende 2G (kr 133.624 per 1. mai 2007) på årsbasis. Stønaden er skattbar inntekt. Ved ulegitimert fravær reduseres ytelsen tilsvarende fraværet. Det er et av lovens formål at programdeltakeren aktivt yter noe for å gjøre seg berettiget til den økonomiske ytelsen. Introduksjonsordningen er dessuten et viktig verktøy for kommunene i deres arbeid med integrering av nyankomne. Loven stiller klare krav til kommunene og gir samtidig kommunene mulighet til å stille krav til de nyankomne. Evalueringen viser at blant de 4.000 som deltok i ordningen i 2005 var 58 prosent i arbeid eller utdanning i november året etter. Av de som fullførte hele programmet før de gikk ut av ordningen, var hele 65 prosent i arbeid eller utdanning i november året etter.

Personvern og cookies