Lønnsgarantiordningen til NAV

Tekst og foto: Turid Børtnes (2007)

 

Lønnsgarantiordningen, som tidligere har vært forvaltet av Arbeidstilsynet, ble overført til Arbeids- og velferdsetaten (NAV) 1. januar i år. 

Overføringen innebærer ingen forandringer i bemanningen eller flytting av ansatte til andre arbeidssteder enn de nå­­værende, bortsett fra at Oslo-­­kontoret vil få nye lokaler. ­Tjenesten vil bli utført fra kontor i Oslo og Vardø. Vardø-kontoret vil senere bli utvidet.

Blir i Oslo
Dermed er det slutt på fem års usikkerhet for de 35 ansatte i Oslo og sju i Vardø. Det var regjeringen Bondevik som i 2002 besluttet at Lønnsgaranti­seksjonen skulle flyttes fra Oslo til Vardø i løpet av sommeren 2005. Men i begynnelsen av 2005 fikk de ansatte beskjed om at de skulle overføres til daværende Aetat, muligens fordelt på Aetats ulike distriktskontorer. Usikkerheten slet på de an­­satte, ingen av medarbeid­erne i Oslo ønsket å flytte til Vardø. Også Vardø kommune, som trodde de skulle få 35 nye statlige arbeidsplasser, havnet i en vanskelig situasjon. I mellomtiden var det opprettet en filial i Vardø hvor det ble ansatt sju personer. Nå er det klart at Vardø-kontoret vil få doblet sin bemanning til 14 ansatte. Omorganiser­ingen medfører ikke endringer i gjeldende regelverk for lønnsgarantiordningen. Formålet med overføringen til NAV er å samordne tjenester som blir gitt i forbindelse med bortfall av inntekt og hente ut de fordelene som ligger i å benytte NAVs økonomisystemer.

Personvern og cookies