Lønna betyr ikke alt for mobiliteten

Tekst: Morten Dahl (2001)

Har du høy utdanning, og vil ha høy lønn? Ja, da bør du velge privat sektor. Men totalt sett betyr ikke lønna så mye for jobbmobiliteten fra offentlig til privat sektor.

Det går fram av en undersøkelse som Erling Barth og Pål Schøne ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) har gjort. De hevder at økt overgang fra offentlig til privat sektor i perioden 1989 til 1997 skyldes i større grad bedre jobbmuligheter i privat sektor enn økte lønnsforskjeller mellom sektorene.

 

Som en buffer

Aktivitetsnivået i privat sektor svinger mer enn aktivitetsnivået i offentlig sektor. På denne måten kan offentlig sektor fungere som en buffer i arbeidsmarkedet ved at arbeidstakere kan flytte mellom offentlig og privat sektor avhengig av konjunktursituasjonen.

Hvem er det så som skifter beite fra offentlig til privat sektor? Jo, tendensen i den undersøkte perioden er klar: Høyt utdannede har høyere jobbskifteandel enn lavt utdannede. Videre går det fram at lavt utdannede menn har høyere jobbskifteandel enn lavt utdannede kvinner. Er det så store lønnsforskjeller i de to sektorene?

 

Lav utdannelse, liten forskjell

Både ja og nei. For de med lav utdannelse synes forskjellene å være små, men har du høy utdannelse kan det være penger å hente ved å skifte beite over til privat sektor. I 1997 tjente en høyt utdannet kvinne i privat sektor om lag 17 prosent mer enn en høyt utdannet kvinne i statlig sektor. Åtte år tidligere – i 1989 – var lønnsgapet på ”bare” 13 prosent. Den samme tendensen finner vi for menn, men der slår høyere utdanning kraftigere ut. For disse var det i 1997 en lønnsgevinst på 35 prosent å jobbe i privat framfor statlig sektor.

 

Ingen dramatisk strøm

Selv om det er til dels store lønnsgap mellom de to sektorene, har det ikke funnet sted det forskerne kaller en ”dramatisk strøm” av personer fra det offentlige til det private. Barth og Schøne forklarer dette med at de offentlige ansatte føler offentlig sektor som attraktiv for fordi jobbene har høyere grad av sikkerhet,  bedre kontraktsforhold eller rett og slett bedre og mer utfordrende arbeidsoppgaver. For det andre kan disse sitte på en spisskompetanse som ikke er så egnet for privat sektor.

Personvern og cookies