Lokal HMS-pris til «Åpen omsorg» i Onsøy

(2005)

Hjemmehjelpstjenesten «Åpen omsorg» i Onsøy har fått HMS-prisen i Fredrikstad kommune. «Ja vi kan» er virksomhetens visjon, som har svært motiverte medarbeidere og et sykefravær som har sunket kraftig det siste året. I januar 2004 var sykefraværet 17 prosent. I januar i år var det 4 prosent. HMS-prisen deles ut til virksomheter i Fredrikstad som kan dokumentere at de jobber godt med helse, miljø og sikkerhet. Ledelsen i «Åpen omsorg» har lagt stor vekt på å være synlige blant de ansatte. Hver eneste uke diskuteres planmessig ledelse og samarbeid. – Vi fokuserer på alt vi får til og alt som er bra. I tillegg jobber vi målbevisst for å se og høre de ansatte, sier virksomhetsleder Anne-Line Dahle. De ansatte har andres hjem som sin arbeidsplass, og målet er at alle brukeres hjem skal vurderes i forhold til ansattes arbeidsmiljø. Så langt er mer enn 300 hjem vurdert. Arbeidsmiljø – nr.3 – 2005

Personvern og cookies