Lojalitet verdsettes ikke

Tekst: Turid Børtnes (2005)

Gamle dyder står for fall. Det regnes ikke lenger som spesielt prisverdig av en arbeidstaker å jobbe på samme arbeidsplass i mange år. Nå signaliserer det heller manglende fleksibilitet og lite ny kompetanse.

Dette er ikke egenskaper som verdsettes på arbeidsmarkedet i dag, det har mange eldre fått erfare. En svensk rapport om eldres situasjon på arbeidsmarkedet viser at eldre ekskluderes fra arbeidslivet dels ved at arbeidsgiverne ikke satser på videreutvikling for denne arbeidstakergruppen, og dels ved at de «forhandles» ut av jobben ved hjelp av førtidspensjoner, skriver nettstedet til Senter for seniorpolitikk. Etter som kortsiktige ansettelsesforhold er blitt mer vanlige, har lojalitet fått mindre betydning. Evne til stadig oppdatert kunnskap teller mer. Ansvaret for å holde seg oppdatert legges over på arbeidstakerne, men mange får ikke mulighet til å klare det, det gjelder mange eldre arbeidstakere. Seniorene får også mindre støtte av arbeidskontorene til å komme tilbake til arbeidslivet hvis de har mistet jobben sin enn yngre arbeidstakere, mener forskeren bak rapporten. Rapporten bygger på intervjuer og dokumenter fra svenske arbeidstaker- og arbeidsgiverforeninger. Arbeidsmiljø nr. 2 – 2005

Personvern og cookies