Løft for renholdsbransjen

Tekst:  Turid Børtnes (2008)
Ordningen Ren Utvikling skal i tillegg til å vaske en ganske så svart bransje ren, drive et aktivt utviklingsprogram for å gi renholds­bransjen økt kompetanse, et godt miljø i vid forstand og gode utviklingsmuligheter. 
En tilsvarende ordning med samme navn var i virksomhet på 90-tallet, men da som en ren godkjenningsordning som skulle dokumentere at renholdsbedriftene drev lovlig virksomhet og fulgte arbeidslivets spilleregler. Dagens ordning, som ble lansert i 2005 som et fellesprosjekt med de samme partene som før, NHO Service (tidligere Servicebedriftenes Landsforening, SBL) og Norsk Arbeidsmandsforbund, har i tillegg til godkjenningsdelen også et utviklingsprogram.

Økt kompetanse
– Vi skal nå i gang med annen del av vårt treårige bedriftsutviklingsprosjekt, sier Tore Barlo, bedriftsrådgiver i SBL og prosjektleder for kvalitet og miljø i Ren Utvikling. Et treårig bedriftsutviklingsprosjekt «Dialog» ble startet i 2006 med 3,5 millioner kroner i økonomisk støtte fra Hovedorganisasjonenes Fellestiltak, det vil si LO og NHO. Barlo opplyser at det nå er rundt 30 renholdsbedrifter som er godkjente av ordningen. En slik godkjenning innebærer blant annet at bedriftene må tegne medlemskap i SBL og tariffavtale for de ansatte i Arbeidsmandsforbundet, noe som sikrer at bedriftene ikke driver med sosial dumping og at de ansatte får ordnede arbeidsforhold. Den første delen av utviklingsprogrammet, som ble gjennomgått i 2007, dreide seg om kompetanse, blant annet en grunnopplæringspakke for renholdsbransjen som skal føre til et yrkesbevis for deltakerne, – 2008 er miljøåret, nå skal vi jobbe med miljøstyringssystemer som skal sette bedriftene i stand til å sertifisere seg etter ISO 14001. Siste del av prosjektet vil gå i 2009, da skal vi satse på kultur i bred forstand, både når det gjelder fysiske og psykososiale forhold og integrering, for å nevne noen aktuelle temaer.

Konkurransefordel
Barlo påpeker at dette er tiltak som vil bety mye positivt for den enkelte bedrift, ikke minst på konkurransesiden. Blant annet vil det gjøre det langt lettere for private og offentlige innkjøpere av renholdstjenester å være trygge på at bedriftene de kjøper tjenester av har god kompetanse og er seriøse. De som er med i ordningen må også etablere et tillitsmannsapparat som fungerer, et av målene med tiltaket er å få en god dialog mellom tillitsvalgte, ledelse og ansatte på den enkelte arbeidsplass.

Personvern og cookies