LO vil ha ytre miljø på dagsorden

Tekst: Turid Børtnes (2009)

Arbeidslivet står overfor nye viktige utfordringer, blant annet klima og ytre miljø i tillegg til omstillinger. – Dette er noe LO vil legge mer vekt på, sier LO-rådgiver Marianne Svensli.

– Helse og trivsel for arbeidstakerne er avhengig både av miljøet på arbeidsplassen og miljøet utenfor bedriften. Det er ofte de samme faktorene, slik som miljøgifter, støykilder og fremstillingsprosesser, som skaper problemer for det indre og det ytre miljøet. Det må derfor være en sterk sammenheng mellom en politikk for å bevare naturmiljøet og de tiltak som gjelder arbeidsmiljøet, sier Marianne Svensli.

HMS-ombud?

Svensli peker på verneombudets viktige rolle når det gjelder å gi arbeidstakerne mulighet til kontroll og innflytelse på egen arbeidsplass.
– Men verneombudsordningen i dag virker litt gammelmodig, og verneombudene sliter med lav status. LO vurderer derfor om det kan være en løsning å forandre verneombud til HMS-ombud.
I 2005 innstilte en samlet kommunalkomité i Stortinget på at «…en større adgang til medvirkning og deltakelse i omstillings- og utviklingsprosesser i virksomhetene vil være nøkkelen til et positivt arbeidsmiljø og økt verdiskapning.» Men dette ble dessverre ikke nedfelt i den nye arbeidsmiljøloven.
Arbeidsplassdemokratiet er for lite fremme i diskusjonen i dag. Når det gjelder omstillinger kommer verneombudene vanligvis alt for sent på banen, hvis de kommer med i det hele tatt.

Medbestemmelse

Marianne Svensli ser også kontroll og overvåking som et problem på dagens arbeidsplasser.
– Dette kan være et nødvendig vern, samtidig som det handler om at den enkelte arbeidstakers personlige integritet kan være i fare. Trusler og vold er et annet viktig problemområde. LO ønsker et forbud mot alt alenearbeid, men har foreløpig ikke fått gjennomslag for dette. Et utvalg som ble satt ned i høst, er nå i gang med å vurdere medbestemmelsesordningene i arbeidslivet. Blant annet gjelder det verneombudets og arbeidsmiljøutvalgets mulige roller og ansvar i forhold til ytre miljø. Utvalget skal videre fremme forslag til videreutvikling av de ulike ordningene for et fremtidig arbeidsliv. Innstillingen fra utvalget skal være klar innen 1. mars 2010.

Personvern og cookies