LO vil ha betalt etterutdanning

Tekst: Turid Børtnes (2009)
Etterutdanningsreformen har stått på stedet hvil, nå forlanger LO-leder Roar Flåthen penger for å få gjennomført reformen.

Flåthen vil også ha egne kompetansetillitsvalgte som kan jobbe i den enkelte bedrift eller på tvers av flere virksomheter. Både staten og arbeidsgiverne skal bidra økonomisk til en ordning med kompetansetillitsvalgte og lokale læringssentre.

Viktig sak for LO

Til Avisenes Nyhetsbyrå sier LO-lederen at etterutdanning blir en av de viktigste sakene for LO de neste fire årene. LO-kongressen har bedt om en nasjonal strategi og tiltaksplan for livslang læring. Etterutdanning sto på dagsorden for flere år siden, men på grunn av manglende finansiering har det skjedd lite i saken. LO mener at finanskrisen bør benyttes til å gi den enkelte arbeidstaker økt kompetanse og mulighet for å utvikle seg. Arbeidslivet er blitt mer krevende. Ved økende arbeidsledighet ser en hvem som havner bakerst i køen, det er dem med liten utdannelse. Ved å sørge for høy kompetanse i befolkningen vil det bli enklere for mange å skaffe seg arbeid og norske bedrifter får et konkurransefortrinn.

– En investering

– Dette vil koste en del, men det må betraktes som en investering i humankapitalen, poengterer Roar Flåthen. Det er både en investering for den enkelte bedrift og for samfunnet. Etterutdanningsreformen har tidligere stoppet på finansiering av livsopphold ved etter- og videreutdanning, det krever LO nå en god kollektiv ordning for. Mange trenger å utvikle kompetansen sin etter at de har kommet i jobb. En god etterutdanning kan også hjelpe de som hvert år dropper ut av videregående skole. Det er svært mange nordmenn som i dag står utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. En av årsakene er at mange ikke klarer å henge med teknologisk og kompetansemessig. Flåthen tror ikke at ledigheten vil vare, over tid går den noe opp og ned. Ser en fremover, vil Norge ha behov for all den arbeidskraften vi har tilgjengelig.

Personvern og cookies