LO-systemet står støtt

Tekst: Paul Norberg (2000)

Forsker Thore K. Karlsen møter sterk motstand for sin påstand i Arbeidsmiljø nr. 2 om at tillitsmannsordningen er i ferd med å råtne på rot.

Fra flere hold i LO-systemet hevdes det at Karlsens forskning ikke holder mål, og Pål Lynne <I>Hansen<P> i arbeidslivs- og næringslivsavdelingen slår fast at tillitsmannsapparatet står rotfast og stødig i norske bedrifter.

– Selv om rollen til de tillitsvalgte ble debattert i prosjektet Bedriftsutvikling 2000, var det et syltynt materiale som fikk Thore K. Karlsen til å trekke sine bastante konklusjoner. Med utgangspunkt i studier fra ti bedrifter slår han fast at det er store kløfter mellom tillitsvalgte og de øvrige ansatte. For å være litt forsiktig; dette er en drøy påstand. Vi som jobber aktivt i fagbevegelsen vet at titusenvis av tillitsvalgte driver sin virksomhet i meget nær kontakt med grunnplanet. Tradisjonelt er de både forhandlere, beskyttere og overvåkere av sine medlemmer. De siste årene er tillitsmannsordningen blitt langt mer kompleks. Det stilles krav til deltakelse i strategisk bedriftsutvikling, bygging av intern bedriftsorganisasjon og allerede i planleggingsfasen skal de tillitsvalgte og verneombudet inn for å vurdere tilrettelegging av produksjon og arbeidsforhold. Kort sagt: De tillitsvalgte er langt mer involvert i hele bedriftens ve og vel enn tidligere – samtidig som de ivaretar de tradisjonelle rollene, sier Pål Lynne Hansen.

– Er det ikke en mulighet for at du vurderer Thore K. Karlsens konklusjoner altfor subjektivt?

– Det er naturligvis ikke vanskelig å finne en del trekk av den typen Karlsen påpeker i norske bedrifter. Poenget mitt er at grunnlaget for hans resultater er så tynt at det er umulig å trekke

de prinsipielle konklusjonene som han fremfører i Arbeidsmiljø nr. 2. For meg fortoner påstandene seg som en kollektiv fornærmelse mot et meget dyktig sjikt av tillitsvalgte, mener Lynne Hansen.

Personvern og cookies