LO positiv til ny kjemikalieforskrift

Tekst: Morten Dahl (2000)

Landsorganisasjonen (LO) stiller seg positiv til at det nå skal lages en ny kjemikalieforskrift, men stiller seg likevel skeptisk til deler av innholdet i den.

I forrige nummer av Arbeidsmiljø skrev vi om den nye kjemikalieforskriften som er på trappene. Arbeidstilsynet har sendt forslaget ut på høring, og allerede nå har en del instanser gitt sin tilbakemelding.

Det gjelder blant annet LO, som i utgangspunktet er positiv til at de aller fleste bestemmelsene om kjemikaler nå skal samles i en ny forskrift. Men LO er skuffet over at forslaget ikke inneholder en del av de forholdene som LO har tatt opp med tilsynet gjennom flere år, skriver bladet LO-Aktuelt.

Det gjelder blant annet manglende innføring av korttidsverdi, som skal sikre arbeidstakere mot å bli utsatt for store konsentrasjoner av kjemikalier over kort tid. LO savner også forbud mot blåsesand med innhold av biologisk nikkel.

Arbeidstakerorganisasjonen krever at syntetiske mineralfibre som er kreftfremkallende, blir inkludert i kjemikalieforskriften. Det samme gjelder trestøv.

På den annen side gir LO honnør til Arbeidstilsynet fordi de har fastsatt en del krav som er strengere enn det aktuelle EF-direktivet som nå skal gjennomføres innen mai 2001.

Personvern og cookies