Livsfarlig vedlikehold

Tekst: Mats Løvstad (2011)

 

Fra 2000 og frem til i dag har 59 personer omkommet under vedlikeholdsarbeid på norske arbeidsplasser.

Det viser en ny rapport fra Arbeidstilsynets, som inneholder beskrivelser av hver enkelt ulykke som resulterte i dødsfall. Flesteparten av de omkomne er fra bransjene industri, landbruk og bygg- og anlegg.
– Det er ekstra viktig at arbeidsgiver planlegger vedlikeholdsoppgaver nøye, og at det er kvalifisert personell som utfører vedlikeholdet. Aktuelt driftspersonell må også være godt kjent med hva som skal gjøres ved en eventuell driftsstans, slik at de ikke selv begynner å ”ordne opp” uten å ha tilstrekkelig kompetanse til å gjøre det på en sikker måte, sier fung. regiondirektør Stig Magnar Løvås i Arbeidstilsynet Midt-Norge.

Industri på topp
12 prosent av alle dødsulykker i arbeidslivet skjer under vedlikeholdsarbeid. Siden 2000 har 18 personer omkommet under denne typen arbeid i industrien, og det gjør næringen til den mest utsatte.
– Mange av ulykkene skjer i situasjoner der en maskin plutselig slutter å virke. Ved en slik situasjon kan det oppstå stress. Ofte er det så enkelt at man ikke slår av strømmen før man starter reparasjonsarbeidet. Plutselig er maskinen i gang igjen, mens arbeideren befinner seg inne i maskinen. Dette har vi dessverre sett flere eksempler på, forteller Løvås.

Alenejobbing
Hovedvekten av arbeidstakerne som omkom, arbeidet alene når de utførte vedlikeholdet.
– Dette gjør det i mange tilfeller utfordrende å forklare hvorfor arbeidstakeren foretok seg de handlingene han eller hun gjorde. Dette gjelder særlig i landbruket, der alle som omkom arbeidet alene, sier Løvås.

Personvern og cookies