Livsfarlig på norsk sokkel

Tekst: Turid Børtnes (2005)

Det var flere meget alvorlige nestenulykker på norsk sokkel i fjor som lett kunne ha fått fatale følger, men ingen dødsulykker innenfor Petroleumstilsynets (Ptil) virksomhetsområde i 2004 eller foregående år.

– Disse hendelsene viser hvor viktig det er å ha et sterkt, kontinuerlig og langsiktig fokus på helse, miljø og sikkerhet, sier direktør i Petroleumstilsynet, Magne Ognedal. Det er særlig to alvorlige gassutblåsinger hvorav den ene karakteriseres som noe av det mest alvorlige på norsk sokkel noen gang, som bekymrer Ptil. I tillegg mistet en flyttbar boreinnretning to ankerkjettinger og slet av stigerøret. Likevel kan Ognedal vise til positive utviklingstrekk innenfor visse områder av HMS, blant annet at det ble registrert færre gasslekkasjer i 2004 enn de foregående årene. Likevel vil ikke Ptil si noe om storulykkerisikoen er redusert i forhold til tidligere år før den enkelte lekkasjer er vurdert i forhold til skadepotensialet. En annen positiv tendens er at nedgangen i antall alvorlige personskader har fortsatt også i 2004. Petroleumstilsynet kan se frem til store utfordringer på sikkerhetsområdet og enda et hektisk år etter at det er åpnet for helårsvirksomhet i deler av Barentshavet og signalisert at det vil bli en markant økning i antall leteboringer i 2005. På landjorda har året åpnet dramatisk med en alvorlig gasslekkasje på Kårstø i begynnelsen av januar. Dette har vært den siste i en rekke av flere farlige uhell ved anlegget med stor risiko for tap av menneskeliv. Dette er hendelser Petroleumstilsynet ser meget alvorlig på og de forlanger nå at operatøren og teknisk driftsansvarlig redegjør for sikkerheten ved anlegget. Arbeidsmiljø nr. 2- 2005

Personvern og cookies