Litt færre arbeidstakere

Tekst: Turid Børtnes (2002)
I løpet av 2001 gikk antallet arbeidstakere litt ned hele landet sett under ett. Størst var nedgangen i Telemark med 1,5 prosent. I Vestfold derimot økte arbeidsstyrken med nesten 1 prosent.
Dette viser en oversikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB) over arbeidstakere i 12 av landets fylker. Ved siden av Telemark hadde Oppland og de tre nordligste fylkene størst nedgang.
De eldste øker
Dette betyr at den store økningen i antall arbeidstakere vi har hatt i Norge fra 1995 til 2001 nå er brutt. I denne perioden har økningen vært på hele 9,3 prosent. Østfold har hatt størst økning, tett fulgt av Oslo og Vestfold. Finnmark er eneste fylke som har hatt nedgang i perioden. Tallene fra SSB viser at nedgangen forrige år var størst blant mannlige arbeidstakere, med 0,3 prosent landet sett under ett. For kvinner er tallet 0,1 prosent. Gledelig sett in lys av kampanjen for det inkluderende arbeidsliv, er at aldersgruppen 55 til 66 år ikke har gått ned, men tvert i mot økt i antall. For alle andre aldersgrupper har antallet arbeidstakere gått ned.
Personvern og cookies