Liten utdannelse gir dårligere arbeidsvilkår

Tekst: Turid Børtnes (2003)

 

Kvinner med liten utdannelse har mye større sannsynlighet for å havne i jobber med dårlig arbeidsvilkår og de løper større risiko for å få arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser enn høyt utdannede menn og kvinner.

Det svenske Arbetslivsinstitutet har sett på forholdet mellom menn, kvinner og utdannelse i forbindelse med en studie av de store endringene på arbeidsmarkedet på 1990-tallet.

Dårligere helse
De har funnet ut at rent generelt ser det ut som om kvinner både med og uten utdannelse kommer dårligere ut enn tilsvarende utdannede menn, noe som neppe er noen overraskelse for dem som følger litt med på likestillingsområdet. Dårligst vilkår i arbeidslivet får kvinner med lav utdannelse. Men det gjelder ikke bare forhold på jobben, også livsvilkår generelt ser ut til å ha sammenheng med graden av utdannelse. Lavt utdannede kvinner har mer ubetalt arbeid utenfor hjemmet. De har større risiko for livsstilsykdommer fordi de trener mindre og røyker mer. Det viser seg at de også får mer arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager enn personer med god utdannelse.

Påvirker lite
Det kan muligens ha sammenheng med et annet funn i undersøkelsen, personer med lite utdannelse har langt mindre mulighet til å påvirke arbeidsforholdene sine enn de høyt utdannede, det gjelder særlig kvinner. Undersøkelsen omfatter hittil 4.600 personer som har svart på spørsmål om en lang rekke temaer, blant annet om sammenhengen mellom ulikheter og dårlig helse, skriver Aftenposten.

Personvern og cookies