Liten egenkontroll øker sykefraværet

Tekst: Turid Børtnes (2005)

 

En undersøkelse ved Institutt for industriell miljøforskning hos 3000 ansatte i norske virksomheter viser at liten grad av forutsigbarhet samt stress på jobben er noen av de viktigste bakenforliggende årsakene til sykefravær.

Undersøkelsen omfatter ansatte innenfor virksomheter som industri, hotell- og transportbransjen og bygg og anlegg og er en oppfølging av det nasjonale sykefraværsprosjektet for 1991 – 92. Det konkluderte med at stress spilte stor rolle for sykefraværet. Det er først og fremst lagt vekt på organisatoriske faktorer i den nye oppfølgingen av prosjektet. De 3000 deltakerne har svart på spørsmål om sykefravær og hvordan de opplever egen helsesituasjon, arbeidsforhold og trivsel generelt, skriver nettstedet Helsenytt. Svarene viste at den viktigste faktoren for både sykefravær og liten effektivitet i arbeidet var liten grad av egenkontroll med arbeidssituasjonen. På en god annen plass kom for høyt arbeidstempo. Forskerne mener at liten grad av egenkontroll fører til en følelse av ikke å mestre situasjonen rundt arbeidet.

Utbrenthet
Når dette vedvarer over lengre tid, vil det kunne føre til symptomer som tretthet, utmatting, at en distanserer seg fra problemene og søvnløshet. Resultatet kan bli det mange kaller utbrenthet. God og tilstrekkelig informasjon, bedre kommunikasjon mellom ledelse og ansatte og mulighet for å påvirke måten arbeidet gjøres på og arbeidstempoet er avgjørende faktorer for å skape bedre arbeidsforhold og lavere fravær. Instituttet har laget spesielle tiltakshefter som kan benyttes av virksomheter som har behov for å jobbe med denne typen problematikk. Arbeidsmiljø nr. 5 – 2005

Personvern og cookies