Liten bedring i byggebransjen

Tekst: Turid Børtnes (2001)

Det viser seg at det er svært liten bedring i sikkerhetsforholdene i bygg- og anleggsbransjen. En aksjon Arbeidstilsynet (AT) gjennomførte i høst, resulterte i stans i arbeidet i 36 prosent av tilfellene hvor AT hadde reagert på forholdene i de kontrollerte virksomhetene. Det er dobbelt så mye som ved fjorårets aksjon.

I alt 737 virksomheter ble kontrollert. Kjell Arne Johansen, prosjektleder i Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT) opplyser at det ble reagert på 640 farlige forhold i disse virksomhetene. I 64 prosent av tilfellene ble det reagert med pålegg og over halvparten av forholdene ble altså regnet som så farlige at det ble beordret stans i arbeidet.

 

Dobbelt så mange

– I fjor fordelte farlige forhold seg på henholdsvis 83 prosent pålegg og 17 prosent stans i arbeidet. Dette viser at det var  dobbelt så mange alvorlige forhold som ble avdekket ved høstens kontroll.

Arbeidstilsynet gjennomførte kontrollen sin 18. – 20. september. Det ble spesielt lagt vekt på sikkerhetsforhold slik som at arbeidsplassene var tilstrekkelig sikret mot fall, om virksomhetene hadde tilfredsstillende stoffkartotek for helsefarlige produkter og om orden og ryddighet var slik at skader og uhell ble unngått.

 

Usikrede stillas

Arbeid på stillas er utsatt, Arbeidstilsynet er derfor ekstra oppmerksom på slike forhold. I denne aksjonen ble det avdekket så dårlig sikring at arbeidet ble stanset i 16 prosent av de 525 virksomhetene som benyttet stillas i arbeidet.

Dette er en sterk økning fra i fjor, da arbeidet på stillas ble stoppet i bare 7 prosent av kontrollerte virksomheter i en tilsvarende aksjon.

Like ille sto det til ved arbeid på og ved dekkekanter. I 18 prosent av tilfellene var sikkerheten så dårlig, for eksempel på grunn av manglende rekkverk, at det førte til pålegg eller stans. Men dette er tross alt en god del bedre enn foregående år, da hver fjerde kontrollerte bedrift fikk påpakning for dårlig sikring på dette området.

 

Farlig rot

Det ble også registrert noe bedre forhold ved arbeid med åpning i gulv for montering av trapper, heis og andre installasjoner. Det samme gjelder sikring mot fall fra stiger og annen adkomst.

Aksjonen avdekket at hver tredje virksomhet blant dem som var pålagt å ha stoffkartotek ikke oppfylte kravene. Det innebærer blant annet at de ansatte ikke får den informasjonen de har bruk for om håndtering og oppbevaring av helsefarlige stoffer.

41 av de kontrollerte virksomhetene hadde det også så rotete på byggeplassen at de fikk pålegg. Ved 17 av virksomhetene ble forholdene ansett for å være så graverende at arbeidet ble stoppet fordi arbeidstakerne kunne skade seg.

Personvern og cookies