Lite hørselsskader hos dykkere

(2005)
Dykkere, spesielt de som ofte jobber på store dyp under svært høyt trykk er langt mer utsatt for helseskader enn folk i andre yrker.
Men såkalte anleggsdykkere, som jobber ned til 50 meter uten bruk av kompresjonskammer er lite undersøkt. Nå viser en undersøkelse at denne kategorien dykkere ikke er spesielt utsatt for hørselsskader, slik man tidligere trodde. Det er Statens arbeidsmiljøsenter (STAMI) som har forsket på helseeffekter hos anleggsdykkere over en 6-års periode. Fra før er det kjent at dykkere kan få hørselsskader av flere forhold, blant annet raske trykkendringer på grunn av for hurtig oppstigning. Dette prosjektet har fulgt opp unge dykkere etter tre og seks år. Det viser seg at de som har drevet mye med fritidsdykking før de startet med yrkesdykking hadde dårligere hørsel enn de som hadde dykket lite. Likevel hadde disse dykkerne langt bedre hørsel enn forventet, det vil si bedre enn andre norske menn på samme alder. Dette er en del av en større undersøkelse. Dykkerne skal undersøkes på nytt etter seks år, blant annet skal lungefunksjon og nevrologiske effekter sjekkes. Arbeidsmiljø nr.4 – 2005
Personvern og cookies