Linoleumsleverandør stevner Forsvaret

Tekst: Turid Børtnes (2001)

En av de største leverandørene av linoleum på verdensbasis har gått til frontalangrep på Forsvarets bygningstjenestes (FBT) rapport om bruk av linoleum i Forsvarets bygg. Selskapet Forbo-Forshaga A/S har truet med å anlegge erstatningssak og har tatt ut stevning mot FBT for å få stoppet spredning av rapporten som selskapet mener gir et feilaktig bilde av bruk av linoleum som gulvbelegg.

Bakgrunnen for saken er et prosjekt i regi av Forsvarets bygningstjeneste som har pågått siden 1995 om vurdering av linoleum som gulvbelegg i Forsvaret. I juni år 2000 trakk FBT den konklusjonen at de ville vurdere å ikke benytte linoleum i nye bygg. Dette gjorde de på bakgrunn av omfattende undersøkelser som omfattet levetidskostnader som de mente var for høye, kompliserte krav til legging og mulige helsemessige konsekvenser for ansatte ved støvplager og avgassinger.

 

Rapport-slakt

Forsvaret har foreløpig lagt seg på en forsiktig linje og ønsker ikke å gi noen kommentar til saken så lenge de rettslige forholdene ikke er avklart. Denne beslutningen har Forsvarets bygningstjeneste tatt i samråd med Forsvarsdepartementet, opplyser seniorkonsulent Steinar Bråtebæk i FBT. Så lenge saken er under behandling av domstolene vil heller ikke rapporten bli distribuert til personer utenom Forsvarets egen organisasjon.

Den rapporten som ble sendt ut i forbindelse med dette prosjektet, slaktes av linoleumsleverandøren Forbo som mener den gir et sterkt misvisende bilde av linoleum som gulvbelegg. Leverandøren støtter seg på en rekke faginstanser, blant annet Norges byggforskningsinstitutt og forskere ved Institutt for økonomi og teknologiledelse ved NTNU i Trondheim som begge er bedt av Forbo om å foreta en vurdering i saken.

 

Tilbakeviser

Forsvaret mener å ha påvist at linoleumsbelegg støver når polishen som brukes til vedlikehold krakelerer, det vil si sprekker opp og at dette støvet er helsefarlig. Leverandøren mener at bare 1 til 4 prosent av belegget støver eller pudrer. Vedlikehold med voks støver overhodet ikke. De mener også at det ikke finnes belegg for at denne pudringen er helseskadelig ut over at den bidrar til støvoppbygging. Høyt støvinnhold kan være irriterende.

Avgassing eller emisjon fra linoleum er av helsemessig betydning, mener Forsvaret, men dette tilbakevises som helt feilaktig. Linoleum avgasser ikke mer enn hvilket som helst annet gulvmateriale, påpekes det i motrapporten. At belegget skal være dyrt og vanskelig å legge og vedlikeholde tilbakevises også som feilaktig.

Forbo mener at FBT ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til utenforliggende faktorer som ”syke hus”-fenomenet og eventuell avgassing og påvirkning fra undergulv, fuktige bygningsdeler og støvbelastning i enkeltrom ved utarbeidelsen av sin rapport.

 

Personvern og cookies