Linjegods belønner seniorer

Tekst: Turid Børtnes (2003)

Linjegods gjør det stikk motsatte av mange andre bedrifter i Norge, i stedet for å forsøke å bli kvitt eldre arbeidstakere, belønner de seniorene som vil arbeide til vanlig pensjonsalder. Den store transportbedriften har lav gjennomsnittlig avgangsalder, de fleste slutter innen de er 60 år, enten med uføretrygd eller avtalefestet pensjon. I tillegg er sykefraværet svært høyt og det samme er gjennomtrekken i jobbene, skriver Aftenposten. Noen av virkemidlene ved siden av en omfattende holdningskampanje, er en avgangsbonus som utbetales til de som står i jobb til de er 65 år eller eldre. Bonusen øker for hvert år vedkommende står i jobb. Medarbeidere som har fylt 62 år og har minst 10 års ansiennitet får slippe skiftarbeid og får også lønnskompensasjon for tapt skifttillegg. De kan alternativt gå ned i 80 prosent stilling med 90 prosent lønn.

Personvern og cookies