Likestillingspris til TV-veteran

Tekst: Turid Børtnes (2000)

Mette Janson, som har arbeidet i norsk fjernsyn siden starten for 40 år siden, er tildelt Yrkesorganisasjonenes Sentralforbunds (YS) likestillingspris. – I hele denne tiden har hun vært en pådriver for likestilling og for å synliggjøre kvinner og deres levekår, sier YS-leder Randi Bjørgen.

Hun har vært en pioner på mange områder, blant annet gjennom sine program om seksualopplysning og om kvinners kår i for eksempel India og Kina. Mette Janson har også engasjert seg i likestillingsarbeidet internt i NRK, og vurderes i internasjonal sammenheng som en kapasitet på temaet kvinner i media.

Personvern og cookies