Likestillingspris til Kadra

(2001)

Kadra har gjort oss oppmerksomme på at kamp mot omskjæring handler om retten til å være et helt menneske, også i fysisk forstand. Det er snakk om kjønnslemlestelse, både som faglig og juridisk begrep. Gjennom Kadras modige opptreden på TV, har hun avslørt dobbeltmoralen i visse miljøer, sa forbundsleder Randi Bjørgen da Kadra ble tildelt Yrkesorganisasjonenes Sentralforbunds (YS) likestillingspris på YS-konferansen i slutten av oktober.

Bjørgen gjorde forsamlingen oppmerksom på at Kadra allerede har betalt en pris for sin innsats, det handler om familie, venner og egen sikkerhet. Dette er også grunnen til at hun ikke vil at hennes etternavn skal brukes offentlig.

– Vi har tilsynelatende likestilling her i landet, men den fungerer ikke dersom det er slik at ikke alle kvinner har rett til å bestemme over egen kropp, sa Kadra da hun takket for prisen.  Ingen må få lov til å bestemme over andres kropp på grunnlag av religion eller tradisjon, slik flere påberoper seg i dag.

Personvern og cookies