– Likestillingsarbeid på stedet hvil

Tekst: Turid Børtnes (2004)

– Likestillingsarbeidet står på stedet hvil i norsk arbeidsliv. De viktigste årsakene er nedbemanninger og alle omstillingene, sier forsker Bjørg Aase Sørensen ved Arbeidsforskningsinstituttet.

Sørensen uttalte seg til LO-Aktuelt i forbindelse med at Landsorganisasjonen presenterte en rapport om kjønnskulturer i arbeidslivet, laget av henne selv og forsker Øystein Gullvåg Holter i samarbeid med Sigtona Halrynjo, samtlige fra Arbeidsforskningsinstituttet. Rapporten viser at det ikke bare er likestillingsarbeidet som har gått i dvale, Norge sakker også akterut internasjonalt når det gjelder aktiv innsats på likestillingsområdet. Det er først og fremst likestilling som angår store arbeidstakergrupper som står på stedet hvil, mener forskerne. Eksempler på dette er et svært tradisjonelt kjønnsdelt arbeidsmarked i Norge, vi har store lønnsforskjeller mellom kvinne- og mannsyrker og svært mye «tvungen» deltid i typiske kvinneyrker. Det som har fått størst oppmerksomhet er kvinner og ledelse, og innsatsen for å få jevnere kjønnsfordeling og flere kvinner inn i styrer og råd. Bjørg Aase Sørensen mener at virksomhetene er svært passive på likestillingsområdet, og at det ser ut til å være en utvikling mot bedre vitende. Forskerne oppfordrer LO til å få i gang en dugnad for å få likestilling på banen igjen og lage nye modeller i arbeidslivet som kan bidra til dette.

Personvern og cookies