Likestilling i Norge og Sveits

Tekst: Grethe Ettung (2008)

 

Sveits vil ha flere kvinnelige professorer ved universitetene.

Ved å gjøre likestilling til et kriterium gjennom evaluering og finansiering av universitetene, vil Sveits øke andelen kvinnelige professorer. Dette interesserer også Norge, melder nettstedet kvinner i forsk­ning. I slutten av oktober møttes representanter fra Norge og Sveits til et dialogmøte i Bern for å diskutere likestilling i forskning og høyere utdanning. – Sveits og Norge står overfor mange av de samme utfordringene når det gjelder likestilling i forskning, hevder Jens Revold, statssekretær i Kunnskapsdepartementet. Han håper landene kan lære av hverandre, blant annet ved å utveksle tiltak som kan benyttes for å fremme likestilling innen forskning.

Likestilling som kriterium

– Vi jobber med en ny lov for universitetssystemet i Sveits. Vi vil gjøre likestilling til et kriterium i akkrediteringsprosessen for universi­tet­ene, en prosess som er helt sentral i finansieringen av institusjonene, sier Mauro Dell’Ambrogio, den sveitsiske stats­sekretæren for forskning og utdanning. Han understreket at institusjonene er autonome. Det betyr at det står opp til hver enkelt institusjon å bestemme hvordan de vil jobbe for likestilling. Alle institusjonene må imidlertid kunne vise til mål og planer i tilknytning til likestilling, og at de jobber aktivt for å nå disse. – Det er et akkrediteringsbyrå som skal måle i hvilken grad likestillingsarbeidet fører til forandringer ved institusjonene, og det kan få økonomiske følger dersom målene ikke nås, påpeker Dell’Ambrogio. I Norge er det Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), et uavhengig statlig organ, som kontrollerer og utvikler kvaliteten ved universitet, høgskoler og fagskoler. Komité for integreringstiltak – kvinner i forskning (Kif-komiteen) har etterspurt kriterier hos NOKUT knyttet til kjønnsbalanse eller likestilling, ettersom dette ikke er et element i dagens evalueringer. Statssekretær Revold kunne ikke svare på om den sveitsiske modellen er aktuell også for Norge, men vil se nærmere på saken.

Personvern og cookies