Likestilling 2007

(2006)

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) skal kartlegge menns syn på og forståelse av livskvalitet og likestilling. Undersøkelsen skal omfatte kvinner og menns oppfatning av menns forhold til likestilling på ulike arenaer som innen familien, i samfunnet og på arbeidet. Forskerne tar dessuten sikte på å kunne beskrive forhold som gjør det vanskelig å oppnå full likestilling mellom kjønnene, og hva som kreves for å fremme økt likestilling i Norge. AFI skal samarbeide med NIKK (Nordisk Institutt for kvinne- og kjønnsforskning).

Personvern og cookies