Likelønnskommisjonen

Tekst: Grethe Ettung (2006)

 

24. oktober 2006 ble Likelønnskommisjonens nettside, www.likelonn.no, lansert. – Målet er å skape debatt om hvorfor lønnsforskjellene mellom menn og kvinner fortsatt består, sier kommisjonens leder Anne Enger. 

Kommisjonen har fått som oppgave av regjeringen å vurdere hva som kan bidra til å redusere lønnsforskjellene mellom kvinner og menn.
Anne Enger forteller at utvalget nå arbeider med å definere mandatet og klargjøre kommende arbeidsoppgaver. De skal blant annet besøke Sverige og Danmark for å få innsikt i tiltak som myndigheter og ulike organisasjoner har igangsatt i nabolandene.

Innspill
– Vi har fått mange innspill på nettsidene våre, både fra privatpersoner og fagorganisasjoner. Innspillene er spesielt knyttet til kvinner i lavtlønnsyrker og med fokus på grupper, ikke enkeltpersoner, forteller Enger.
På spørsmål om hun tror en slik debatt vil kunne bidra til å utjevne lønnsforskjellene, svarer hun noe unnvikende:
– Som leder med en politisk bakgrunn tror jeg det er viktig at jeg ikke foregriper begivenhetenes gang. Vi vet jo at omsorgsyrkene, som er kvinnedominerte og ofte deltidsbaserte, er en av gruppene som krever fokus fra vår faggruppe, men jeg vil avvente velfunderte svar fra komiteen og vente med å trekke konklusjoner.

Viktig verktøy
På Likelønnskommisjonens nettsider presenteres oppdatert statistikk som viser lønnsgapet mellom kvinner og menn, bakgrunnsinformasjon om likelønn og aktuelle nyhetssaker fra Norge, Norden og EU.
Barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem, som i juni oppnevnte den uavhengige ekspertkommisjonen, er glad for at kommisjonen prioriterer dialog med publikum. – Likelønnskommisjonen er et av regjeringens viktigste verktøy i kampen for et likestilt arbeidsliv. Jeg har store forventninger til kommisjonens arbeid og rapporten som utvalget skal levere til regjeringen, sier hun i en pressemelding fra departementet.

Kommisjonen skal levere sin rapport til regjeringen innen 1. mars 2008.

Personvern og cookies