Like forventninger til jobben

Tekst: Turid Børtnes (2008)

 

Undersøkelser viser at kvinner og menn stort sett har samme forventninger i forbindelse med yrkesvalget sitt, vel og merke hvis det er snakk om samme type jobb.

– Når det gjelder kjønn, ser vi få forskjeller på hva kvinner og menn, som tar samme utdannelse, legger vekt på i yrkesvalget, sier sosiolog Marianne Dæhlen, Fafo som skriver en doktoravhandling om hva studenter og utøvere innen en rekke sentrale yrker ønsker seg av jobben. Den som utdanner seg til å bli sykepleier, har sannsynligvis et ønske om et yrke der vedkommende kan hjelpe andre, skriver forskning.no, som omtaler undersøkelsen.

Bekrefter fordommer

I følge Dæhlen er verdiene den enkelte legger vekt på, bestemt før studentene velger utdanning. Det kan for eksempel dreie seg om et ønske om høy inntekt, interessante arbeidsoppgaver eller å være til nytte for andre. Det er de første 20 årene av livet som er viktigst for holdningene til arbeidslivet. Det viser seg at utdanning og tidlig arbeidserfaring betyr lite for hvilke verdier som teller i jobben. Alle svarer at de ønsker seg en interessant jobb. Men når det gjelder andre ønsker, er det stor forskjell på de enkelte grupper av studenter. – Vi kan si at svarene bekrefter de antakelser eller fordommer som finnes om disse yrkene, sier Dæhlen. Sykepleierne svarer at de ønsker en jobb der de kan hjelpe andre, journalistene vil arbeide selvstendig og kreativt, og ingeniører og økonomer er opptatt av høy inntekt.

Tradisjonelle yrkesvalg

Studien omfatter utdanninger og yrker som er sentrale for den norske velferdsstaten, slik som sykepleiere, lærere, journalister, økonomer og ingeniører. Selv om det ikke er særlig forskjell på hva menn og kvinner forventer i de enkelte yrkene, viser undersøkelsen at yrkesvalgene er svært tradisjonelle. Kvinner velger å bli sykepleiere lærere og andre jobber der de kan hjelpe andre, mens menn velger yrker der høy inntekt er et mål med jobben. Selv om en persons preferanser når det gjelder vesentlige verdier i forbindelse med valg av yrkes ser ut til å være fastlagt tidlig i livet, har undersøkelsen avdekket at det skjer endringer i ett av yrkene, sykepleien. Sykepleierne blir mer og mer opptatt av høyere inntekt og jobbsikkerhet i løpet av studietiden og de første årene i arbeidslivet. Dette tilskriver Marianne Dæhlen påvirkning fra Norsk sykepleierforbund, som legger stor vekt på dette.

Personvern og cookies