Ligger ikke på latsiden

Tekst: Mats Løvstad (2010)
Så langt i år har 599 personer forsøkt å svindle til seg totalt 81 millioner trygdekroner fra NAV.

Nå er samtlige anmeldt for trygdebedrageri. Den største enkeltsaken dreier seg om en person som svindlet til seg 1,8 millioner kroner i uførestønad samtidig som han jobbet svart. Likevel har antallet anmeldelser sunket i forhold til tidligere år.
– Vi har måttet prioritere å bedre saksbehandlingstider og utbetaling av ytelser. Antallet ubehandlede saker som inneholder feil, og mulig misbruk, har dermed økt, og det har ført til færre anmeldelser, sier assisterende arbeids- og velferdsdirektør Yngvar Åsholt.

Vil øke kontrollnivået
Han bedyrer likevel at det ikke betyr at kontrollnivået i NAV har blitt lavere.
– Vi har avdekket like mange saker som tidligere, men det tar lengre tid fra vi avdekker en misbrukssak til vi kan anmelde den, noe som slår ut i statistikken, forklarer han.
De høyeste beløpene finner man i gjennomsnitt i uførepensjonssakene, hvor snittet ligger på 380.000 kroner mot 130.000 kroner totalt på alle stønadene. Et spesialteam er nå under oppbygging for å behandle de alvorligste sakene raskere, slik at de som inneholder straffbare forhold kan anmeldes.
– Vi går nå gjennom hele feilutbetalings- og misbruksområdet med sikte på økt effektivisering. Det er nødvendig fordi vi kommer til å øke kontrollnivået i 2011, og forventer at det vil avdekkes enda flere misbrukssaker, avslutter Åsholt.

Personvern og cookies