Leserbrev

(2004)

Jeg jobber som HMS ansvarlig i Betonmast Entreprenør AS, og leser med stor interesse bladet Arbeidsmiljø når dette kommer ut. Jeg ønsker bare å gi en kommentar til en artikkel som jeg leser i Arbeidsmiljø nr.6, skrevet av Anne Lise Aakervik. Artikkelen heter: Lære for livet. Det jeg reagerer på er det store bildet med tre bygningsarbeidere på taket av en bolig og at ingen av disse bruker hjelm! Jeg er med på å gå vernerunder på våre prosjekter hver uke, og mangelfull hjelmbruk er et av de punktene som stadig går igjen. Vi også vet at mange arbeidsulykker med personskade, og tilløp til ulykker kunne ha vært unngått dersom vi hadde blitt flinkere til å bruke hjelm. Jeg mener at det derfor at gir en noe dårlig signaleffekt at et tidskrift som Abeidsmiljø viser bilder der ingen av personene i artikkelen bruker hjelm. Spesielt når artikkelen handler om hvor viktig det er å få kulturen med hensyn til HMS inn fra dag én hos nye og yngre mennesker som skal inn i bygge og anleggsbransjen. Vennlig hilsen Bjarne Brendstuen Betonmast Entreprenør AS

Personvern og cookies