Risikovurdering

På hvilke områder kan det skje ulykker eller oppstå helseskader i en virksomhet? Hvordan kan vi forhindre at dette skjer?
Det er de sentrale spørsmålene i en risikovurdering.
Skader, ulykker, fysiske og psykiske belastninger kan påføre mennesker i og rundt bedriften store lidelser. God risikostyring kan forebygge dette.

Arbeidsmiljøsenterets konsulenter bistår virksomheter med risikovurderinger, og hjelper til med å utarbeide konkrete og realistiske handlingsplaner, der både ansatte og ledelse forpliktes i endringsarbeidet.

Kontaktskjema

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
Personvern og cookies