Risikovurdering og risikostyring

Sentrale spørsmål i en risikovurdering er blant annet:

  • Innenfor hvilke områder kan det skje ulykker, eller oppstå helseskader i din virksomhet?
  • Hva kan årsaken være til at dette skjer?
  • hvor stor er sannsynligheten for at det skjer?
  • hvilke konsekvenser kan det medføre om det skjer?
  • Hvordan kan vi forebygge at det skjer?
  • Kan vi redusere konsekvensene av om det skulle skje?

Skader, ulykker, fysiske og psykiske belastninger kan påføre mennesker i og rundt bedriften store lidelser. God risikostyring kan forebygge dette.

Arbeidsmiljøsenterets konsulenter bistår virksomheter med risikovurderinger, og hjelper til med å utarbeide konkrete og realistiske handlingsplaner, der både ansatte og ledelse forpliktes i endringsarbeidet.

Kontaktskjema

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
Personvern og cookies