Lennart Levi: Internasjonal kapasitet på stressforskning

(2002)

Lennart Levi ble født i 1930 som svensk statsborger i Riga. Familien kom til Sverige i forbindelse med den sovjetiske okkupasjonen i 1940. Han er medicine doktor og professor emeritus i psykososial miljømedisin vid Karolinska institutet i Stockholm, og mer enn noen annen den som har ledet an i medisinsk stressforskning i Sverige. Han har utgitt et stort antall vitenskapelige arbeider og er rådgiver for WHO, ILO og EU når det gjelder stress-spørsmål. I 2001 ble Lennart Levi belønnet med Konungens medalj før «banbrytande insatser inom stressforskningen».

Personvern og cookies