Leksikolon

Tekst: Kai Holtan (2009)

BARNDOM: Livets første dom. Etterfølges av ungdom, alderdom og dødsdom. Mot sistnevnte har protestaksjonen kristendom lenge kjempet, hittil uten påviselig hell.
BYRÅKRAT: Offentlig lønnet tvangsnevrotiker. Kaster aldri et dokument (s.d.) uten først å ha tatt kopi.
DIALEKT: Regionalt betinget talefeil. Benyttes av norske politikere for å oppnå troverdighet, og unngås av politikere i kulturnasjoner, av samme grunn.
DOKUMENT: Type skriftstykke oppfunnet av byråkrater for å beskjeftige byråkrater, samt gjøre livet mest mulig besværlig for den øvrige befolkning.
FERIETUR: Dannelsesreise som utløser den innsikt at hjemme er best når man er borte, og omvendt.
FERIEPENGER: Tilbakeholdte midler som utbetales før sommerferien for å gi folk mulighet til å gjøre opp restskatt i stedet for å dra på sommerferie.
MORSKAP: Skøy og gøy. Blir det riktig lystig, kan det føre til farskap.
MOTERIKTIG: Motegal.
NOSTALGI: Lengsel som øker proporsjonalt med erkjennelsen av å ha stadig mer av fremtiden bak seg. Forvandler alt man tidligere klagde på og mistrivdes med til idyll.

Personvern og cookies