Leksikolon

Tekst: Kai Holtan (2009)

BIPOLAR LIDELSE: Mental forstyrrelse som gir seg utslag i trang til for enhver pris å ta seg fram til både Nord- og Sydpolen. Tidligere kalt Amundsen-syndromet.

FENGSELSSTRAFF: Innvilget gratis soneterapi.

FREUD, SIGMUND: Østerriker og banebrytende psykiater, som etter grundige studier av menneskesinnets irrganger, kom til den konklusjon at det er gode penger å tjene på å være psykiater.

GUD: Uklar figur hvis eksistens ikke lar seg bevise, i likhet med hans ikke-eksistens. Inspirasjon for menneskehetens vakreste kunstverk og vanvittigste handlinger, især julehandlingen.

JEGER: Friluftsmenneske med tillatelse til å skyte vilt rundt seg.

SELVINNSIKT: Evne til å se seg selv slik andre gjør det, og innse at begge parter tar feil.

PØNSKETENKNING: Grubling på hva familiemedlemmer ønsker seg til jul.

TRIVSELSKAP: Hyggelig samvær.

UTENOMTAKK: Når man gir onkel ros for julegave kjøpt av tante.

Personvern og cookies