Leksikolon

Tekst: Kai Holtan (2010)

ERGRELSER: Noe man hurtigst mulig bør la gå i gremmeboken.
FOTGJENGERFELT: Utrygt sted for gående, ettersom betenkelig mange bilister mangler refleks.
NYTTETENKNING: Det å tenke at det nytter å tenke. Fortrinnsvis på noe annet.
PRESTASJONSLØNN: System der man får betalt som fortjent, i motsetning til fast tariff. De fleste vil altså tjene på å velge sistnevnte.
PRESTEBARN: Avkom som iblant gjør opprør ved å nekte å tro på Gud, bare på faen.
PÅSKE: Bevegelig høytid som gir nordmenn trang til å bevege seg i høyden.
SKISPOR: Parallelle fordypninger i snø. Viste før hvor noen hadde gått. Viser nå hvor løypemaskin har kjørt.
YTRINGSFRIHET: Det mest hellige og absolutte i siviliserte, sekulære samfunn. Innebærer f.eks. at også forstyrrede folk skal ha rett til å få publisert banale karikaturer som tar sikte på å gjøre narr av det mest hellige og absolutte for forstyrrede folk som ikke bor i siviliserte, sekulære samfunn med ytringsfrihet.

Personvern og cookies