Leksikolon

Tekst: Kai Holtan (2009)

Dannelse: Norsk skjellsord. Resultat av å gi etter for trang til å vite mer enn man trenger å vite for å tjene til livets opphold; anses derfor som ikke bare bortkastet, men direkte udemokratisk.

Ekteseng: Biotop for stadig mer truet dyneart.

Forvirring: Tilstand som inntrer når man ikke tenker lenge og grundig nok over et problem, samt når man gjør det.

Hull: Område som omfatter området det ikke omfatter. Merkes især når man går opp til eksamen, eller sjekker saldo.

Klok person: En som er like stor tosk som alle andre, men klar over det.

RETORIKK: Talekunst. Går enten ut på å belyse et saksforhold, eller, mer vanlig, å tåkelegge det så elegant at tilhørerne tror de ser klart.

SVINEINFLUENSA: Griseflaks for legemiddelindustrien.

TRO: Den vaklende visshets gåstol.

Ulvestamme: Rovdyrflokk folk ikke er det minste engstelige for å ha i strøk der de selv ikke holder til. Ikke ulikt asylmottak.

Personvern og cookies