Leksikolon

Tekst: Kai Holtan (2005)

Omstilling: Den i moderne arbeidsliv mest utbredte stilling. Umulig å utdanne seg til, men til gjengjeld fra.

Foregangsmann: Person som viser vei ut av uføre en annen foregangsmann har vist vei inn i.

Fantomet: Ånden som går, i motsetning til den langt mer utbredte plageånden, som blir sittende.

Kompatibilitet: Innen data betegnelse på at forskjellige operativsystem kan brukes om hverandre uten å miste noen av sine ulemper.

Eldre person: En som ligger først i bilkø og sist i sykehuskø.

Arbeidsmiljø nr. 4- 2005

Personvern og cookies