Leksikolon

Tekst: Kai Holtan (2006)

Lagerarbeid:
Virksomhet redusert til et minimum innen moderne logistikk, der det gjelder å ha minst mulig på lager, især arbeidere, som dermed ikke lenger har arbeid på lager og må oppsøke aetat, i håp om at de har det. Ofte feilstavet «lager arbeid», noe det likevel ikke gjør, ettersom også korrekturlesere er oppsagt.

Rasjonaliseringsekspert:
Konsulent som har som jobb å sørge for at flest mulig andre ikke lenger har det. R. nyter stor respekt ettersom han/hun verken kan noe om eller har noe som helst ansvar for virksomheten som skal rasjonaliseres.

Rasjonell:
Fornuftig, forstandig, i stand til å analysere og forutse både umiddelbare og langsiktige konsekvenser av et gitt tiltak. Uønsket egenskap hos rasjonaliseringsekspert (s.d.).

Riksmeklingsmannskontor:
Lønnkammer.

Nekrolog:
Meningsløst sent utstedt vandelsattest.

Reparere:
Gjenopprette funksjonell tilstand i et gitt objekt, ofte ved hjelp av hva man måtte ha for hånden, f.eks. ståltråd, teip, tyggegummi, strikk, brun bitter, etc.

Republikaner:
Person som heller vil irritere seg over en presidentfamilie enn en kongefamilie.

Sponsor:
Firma som betaler for å få vist fram navnet sitt i sammenhenger som ikke har noe som helst med firmaets virksomhet å gjøre. Mulig unntak: når bank støtter hoppsport (jfr rentehopp, gebyrsprang, etc.).

Personvern og cookies