Leksikolon

Tekst: Kai Holtan (2007)

Blank stemme:
Protest avgitt av arge velgere som ikke finner noe parti de er helt enige med, ettersom det foreløpig ikke eksisterer fire og en halv million politiske partier i Norge.

Helljesen, Geir:
Valgets desidert mest resultatorienterte deltager.

Hemmelig valg:
Det prinsipp at ingen skal oppdage hva den enkelte velger har stemt på. Det oppdager som regel heller ikke velgeren selv, før en god stund etter valget.

Partilederutspørring:
Debatt der programlederne iblant blir avbrutt av politikere.

Skole, eldre og helse:
Primære sats­ningsområder for ethvert parti før ethvert valg. Antas å skyldes at om løftene ikke innfris, er målgruppene innen neste valg dermed enten blitt så uvitende, glemske eller døde at de ikke evner å komme med innsigelser av noen betydning.

Stemmerett:
Rett til å stemme, men ikke bestemme.

Valgkamp:
Løfterik periode der opposisjonspartiene setter alt inn på å få folk som har det bra til å innse at de ikke har det.

Personvern og cookies