Leksikolon

Tekst: Kai Holtan (2008)

HAGIOGRAFI: Nesegrus beundrende skildring av et individs liv og gjerning. Det samme som selvbiografi.
HIERODUL: Mannlig eller kvinnelig tempeltjener i oldtiden; utførte gudstjenestlige handlinger, iblant av usedelig art. Samsvarer innen dagens konservative kirkelige kretser med liberale prester som vier homofile, eller er det.
LIVETS OPPHOLD: Noe man prøver å tjene til for å unngå at livet holder opp. (Se Nora.)
LØGN: Virkelighetsframstilling som krever ekstremt god evne til å huske nøyaktig hva som ikke har hendt.
NORA: Kjent Ibsen-skikkelse; antitesen til Solveig i «Peer Gynt». Forlot mann og barn. Hva hun deretter foretok seg for å tjene til livets opphold, er gjenstand for vedvarende spekulasjon. Den mest utbredte teori er at hun begynte å lage og selge syltetøy.
POESI: Litterær genre som foretrekkes av folk som er triste til sinns, og ønsker å fortsette å være det.
PUBLIKUMSTREFFER: Enten svært vellykket, eller katastrofalt mislykket spydkast.
RENTENIVÅ: Noe som øker pga internasjonale konjunkturer, og derfor er den norske regjerings skyld. (Se statsbudsjett.)
STATSBUDSJETT: Fordeling av nasjonale inntekter og utgifter den til enhver tid sittende regjering fremlegger hver høst for å gjøre seg enda mer upopulær. Lykkes alltid.

Personvern og cookies