Leksikolon

Tekst: Kai Holtan (2008)

ARBEID: Lønnet energi­utfold­else som bevirker at noe blir noe annet. Det vil, ved utfør­else av a., alltid gå tapt energi som ikke blir del av det ferdige produkt, men som, i tråd med loven om at mengden energi i universet er konstant, senere dukker opp igjen i form av restskatt.
ARBEIDE: Utbredt måte å tjene penger på. Består vanligvis i å utføre arbeid for andre som ikke selv arbeider, men som av dulgte grunner likevel tjener mer enn den arbeidende.
ARBEIDERBEVEGELSE: a) Bevegelse utøvet under arbeid. b) Arbeider som beveger seg over landegrense for å praktisere a). Det siste medfører fare for sosial dumping (s.d.).
JULEBORD: Form for årviss, firmasponset fest der forholdet mellom antall gjester og antall sitteplasser etter hvert mister enhver interesse.
JULEBUKK: Høflig, nå foreldet måte å takke på idet man mottar gaver på kveldstid 24. desember.
PEPPERKAKER: Populær norsk julebakst. Betegnelsen beror på at pepper ikke forekommer blant ingredi­ensene.
PEPPERSVENN: Ugift mann over 30 år som for første gang forsøker å tilvirke pepperkaker.
SOSIAL DUMPING: Å ikke lenger bli invitert til samkvem der man hygger seg istf. å kose seg (s.d.).
KOSE SEG: Særnorsk begrep. Utbredt blant almuen, men noe akademikere og intellektuelle aldri nedlater seg til. I de kretser heter det «å hygge seg». Går ut på det samme, men med lengre setninger og dyrere drikkevarer.

Personvern og cookies